ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์  ให้บริการบริหารงานนิติบุคคล เช่น นิติบุคคลอาคารชุด คอนโดมิเนียม, อาคารสำนักงานและงานระบบวิศวกรรมอาคาร

“เราได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาให้บริการ ตลอดจนพัฒนาระบบและแอปพลิเคชัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น”

แอปพลิเคชัน KF Care

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการพักอาศัย พัฒนาควบคู่กับระบบบริหารจัดการ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

ครอบคลุมบริการที่หลากหลาย เช่น ประกาศข่าวสาร, แจ้งรับพัสดุ, แจ้งค่าใช้จ่าย, จองใช้พื้นที่ส่วนกลาง, นัดหมายแจ้งซ่อม, สนทนาแบบเรียลไทม์, กลุ่มสนทนาแบบปิด

แอปพลิเคชัน KF Care

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการพักอาศัย พัฒนาควบคู่กับระบบบริหารจัดการ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

ครอบคลุมบริการที่หลากหลาย เช่น ประกาศข่าวสาร, แจ้งรับพัสดุ, แจ้งค่าใช้จ่าย, จองใช้พื้นที่ส่วนกลาง, นัดหมายแจ้งซ่อม, สนทนาแบบเรียลไทม์, กลุ่มสนทนาแบบปิด

ระบบบริหารจัดการอาคารสำนักงาน OBMS

พัฒนาขึ้นควบคู่กับแอปพลิเคชันมือถือ ใช้บริหารอาคารสำนักงานให้สอดคล้องกับวิถีการทำงานรูปแบบใหม่ อำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร

ครอบคลุมบริการ ประกาศข่าวสาร, แจ้งค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เช่า, จองใช้พื้นที่ส่วนกลาง, แจ้งซ่อม, แจ้งเหตุฉุกเฉิน, สนทนาแบบเรียลไทม์, แบบฟอร์มออนไลน์, การจัดการผู้มาติดต่อ และ รายงานสรุปงานบริหารอาคารและวิศวกรรม

ระบบบริหารจัดการอาคารสำนักงาน OBMS

ระบบบริหารจัดการอาคารสำนักงาน OBMS

ระบบบริหารจัดการอาคารสำนักงาน OBMS

พัฒนาขึ้นควบคู่กับแอปพลิเคชันมือถือ ใช้บริหารอาคารสำนักงานให้สอดคล้องกับวิถีการทำงานรูปแบบใหม่ อำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร

ครอบคลุมบริการ ประกาศข่าวสาร, แจ้งค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เช่า, จองใช้พื้นที่ส่วนกลาง, แจ้งซ่อม, แจ้งเหตุฉุกเฉิน, สนทนาแบบเรียลไทม์, แบบฟอร์มออนไลน์, การจัดการผู้มาติดต่อ และ รายงานสรุปงานบริหารอาคารและวิศวกรรม

ระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (KF Preventive)

ระบบบริหารจัดการทางด้านงานวิศวกรรม พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์จริงในการทำงาน ช่วยดูแลสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในอาคาร ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตามแผนงานที่ได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า

ระบบถูกพัฒนาควบคู่กับ แอปพลิเคชันบนมือถือ (KF PM) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ลดขั้นตอนการทำงานโดยปราศจากการใช้กระดาษอีกทั้งยังสามารถจัดทำรายงานสรุปเพื่อประโยชน์การวางแผนงานควบคุมต้นทุนและลดการใช้พลังงานภายในอาคาร

ระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

(KF Preventive)

ระบบบริหารจัดการทางด้านงานวิศวกรรม พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์จริงในการทำงาน ช่วยดูแลสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในอาคาร ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตามแผนงานที่ได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า

ระบบถูกพัฒนาควบคู่กับ แอปพลิเคชันบนมือถือ (KF PM) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ลดขั้นตอนการทำงานโดยปราศจากการใช้กระดาษอีกทั้งยังสามารถจัดทำรายงานสรุปเพื่อประโยชน์การวางแผนงานควบคุมต้นทุนและลดการใช้พลังงานภายในอาคาร

ระบบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด (KF Account)

พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับงานบัญชีและการเงินสำหรับนิติบุคคลอาคารชุด คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่ถูกต้องรวดเร็ว, ตรวจสอบได้

จุดเด่นของระบบบัญชีที่ทางไนท์แฟรงค์พัฒนาขึ้นนี้ ทำให้สามารถปิดงบการเงินและออกรายงานได้หลากหลายรูปแบบ  อีกทั้งเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับแอปพลิเคชัน KF Care และ ระบบบริหารจัดการอาคาร OBMS เพื่อแจ้งบิลค่าใช้จ่ายไปยังเจ้าของร่วมหรือผู้เช่าได้โดยตรง โดยรองรับการชำระเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง

ระบบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด (KF Account)

พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับงานบัญชีและการเงินสำหรับนิติบุคคลอาคารชุด คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่ถูกต้องรวดเร็ว, ตรวจสอบได้

จุดเด่นของระบบบัญชีที่ทางไนท์แฟรงค์พัฒนาขึ้นนี้ ทำให้สามารถปิดงบการเงินและออกรายงานได้หลากหลายรูปแบบ  อีกทั้งเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับแอปพลิเคชัน KF Care และ ระบบบริหารจัดการอาคาร OBMS เพื่อแจ้งบิลค่าใช้จ่ายไปยังเจ้าของร่วมหรือผู้เช่าได้โดยตรง โดยรองรับการชำระเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง

ระบบจัดเก็บเอกสารที่ได้รับมาตรฐานและปลอดภัยสูง

ไนท์แฟรงค์ เล็งเห็นถึงการป้องกันข้อมูลที่มีความสำคัญและเป็นส่วนตัวของนิติบุคคล จึงได้นำระบบจัดเก็บเอกสารเอกสารออนไลน์ Microsoft SharePoint เข้ามาใช้งาน เพื่อควบคุมกำหนดสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าที่และสามารถตรวจสอบประวัติในการเข้าใช้งานย้อนหลังได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีจัดเก็บเอกสารนี้ จะช่วยให้สามารถกู้คืนข้อมูลและปกป้องข้อมูลจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือปัญหาข้อมูลสูญหายอันเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุดเสียหายได้

ระบบจัดเก็บเอกสารที่ได้รับมาตรฐานและปลอดภัยสูง

ไนท์แฟรงค์ เล็งเห็นถึงการป้องกันข้อมูลที่มีความสำคัญและเป็นส่วนตัวของนิติบุคคล จึงได้นำระบบจัดเก็บเอกสารเอกสารออนไลน์ Microsoft SharePoint เข้ามาใช้งาน เพื่อควบคุมกำหนดสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าที่และสามารถตรวจสอบประวัติในการเข้าใช้งานย้อนหลังได้

จุดเด่นของเทคโนโลยีจัดเก็บเอกสารนี้ จะช่วยให้สามารถกู้คืนข้อมูลและปกป้องข้อมูลจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือปัญหาข้อมูลสูญหายอันเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุดเสียหายได้

Technology Lead

ให้บริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

เราให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบและแอปพลิเคชัน ตลอดจนนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว, ลดความผิดพลาด และมีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้

Operation Excellence

มาตรฐานการทำงานที่ยอดเยี่ยม

เราปฏิบัติตาม Standard Operating Procedures (SOP) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดย SOP มีการระบุขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ตามความเหมาะสม

Trust and Transparency

ความน่าเชื่อถือ โปร่งใส

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเรามีนโยบาย เพื่อคุ้มครองและรักษาความลับข้อมูลของลูกค้า ต่อต้านการทุจริต รวมไปถึงนโยบายทางการเงิน

Technology Lead

เราให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบและแอปพลิเคชัน ตลอดจนนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว, ลดความผิดพลาด และมีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้

Operation Excellence

เราปฏิบัติตาม Standard Operating Procedures (SOP) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดย SOP มีการระบุขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ตามความเหมาะสม

Trust and Transparency

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเรามีนโยบายต่างๆ เพื่อคุ้มครองและรักษาความลับข้อมูลของลูกค้า ต่อต้านการทุจริต รวมไปถึงนโยบายทางการเงินต่างๆ

ความพึงพอใจของลูกค้าของเรา

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

ไว้วางใจให้ ทีมงาน ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย  

ได้บริหารโครงการของท่าน  หรือ ต้องการคำปรึกษา

ไว้วางใจให้ ทีมงาน ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย  

ได้บริหารโครงการของท่าน  หรือ ต้องการคำปรึกษา

การยกระดับการให้บริการ

กิจกรรมฝึกอบรม

เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยมีการฝึกอบรมสัมนาอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม

การรับรองมาตรฐาน

ทางเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015  และ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015