ABOUT KNIGHT FRANK     

ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย

     ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย สำนักงานตั้งอยู่จังหวัดกรุงเทพฯและภูเก็ต

     โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในทุกประเภทของทรัพย์สิน เช่น ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ การลงทุนและการขายที่ดิน การประเมินและให้คำปรึกษา การบริหารอสังหาริมทรัพย์ การวิจัย ให้คำปรึกษาและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ที่ปรึกษาทรัพย์สินเพื่อการลงทุนและบริการด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอน

      เราให้บริการลูกค้าทั่วโลก โดยมีสำนักงาน 488 แห่งใน 57 ประเทศและมีพนักงานมากกว่า 20,000 คน ทั่วทั้งยุโรป เอเชียแปซิฟิกแอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา

Property management

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ของเรา

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเป็นหนึ่งในบริษัทบริหารงานนิติบุคคลชั้นนำ ครอบคลุมอสังหาฯ ทุกประเภท ทั้งในด้านการบริหารงานนิติบุคคลคอนโด อาคารชุด

บริหารอาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร โครงการวิลล่า พื้นที่ส่วนกลาง และงานระบบวิศวกรรม

เรามีการอบรมและพัฒนางานบริการ รวมไปถึงบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจว่าจะได้รับงานบริการที่ดีที่สุด

บริหารนิติบุคคล อาคารชุด

บริหารอาคารสำนักงาน/ อาคารพาณิชยกรรม

บริหารงานระบบวิศวกรรม อาคาร

บริหารทรัพยากรอาคาร และทรัพย์สิน

Technology Lead

เราพัฒนาแอพพลิเคชั่น ระบบจัดการเอกสาร Sharepoint แอพพลิเคชั่นบริหารจัดการงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบบัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น และอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้าน โดยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน

Operation Excellence

เราปฏิบัติตาม Standard Operating Procedures (SOP) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดย SOP มีการระบุขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ตามความเหมาะสม

Trust and Transparency

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเรามีนโยบายต่างๆ เพื่อคุ้มครองและรักษาความลับข้อมูลของลูกค้า ต่อต้านการทุจริต รวมไปถึงนโยบายทางการเงินต่างๆ

ความสำเร็จจากลูกค้าของเรา