ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย

บริษัทที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย สำนักงานตั้งอยู่จังหวัดกรุงเทพฯและภูเก็ต โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในทุกประเภทของทรัพย์สิน เช่น ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ การลงทุนและการขายที่ดิน การประเมินและให้คำปรึกษา การบริหารอสังหาริมทรัพย์ การวิจัย ให้คำปรึกษาและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ที่ปรึกษาทรัพย์สินเพื่อการลงทุนและบริการด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอน เราให้บริการลูกค้าทั่วโลก โดยมีสำนักงาน 488 แห่งใน 57 ประเทศและมีพนักงานมากกว่า 20,000 คน ทั่วทั้งยุโรป เอเชียแปซิฟิกแอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับตลาดและการสนับสนุนการทำธุรกรรมให้แก่นักลงทุน องค์กร และเจ้าของบ้านเพื่อเป็นทรัพย์สินส่วนตัวและเพื่อธุรกิจ ไม่ว่าจะสนใจซื้อเพื่อลงทุน ขาย หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย

บริษัทที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย สำนักงานตั้งอยู่จังหวัดกรุงเทพฯและภูเก็ต โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในทุกประเภทของทรัพย์สิน เช่น ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ การลงทุนและการขายที่ดิน การประเมินและให้คำปรึกษา การบริหารอสังหาริมทรัพย์ การวิจัย ให้คำปรึกษาและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ที่ปรึกษาทรัพย์สินเพื่อการลงทุนและบริการด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอน เราให้บริการลูกค้าทั่วโลก โดยมีสำนักงาน 488 แห่งใน 57 ประเทศและมีพนักงานมากกว่า 20,000 คน ทั่วทั้งยุโรป เอเชียแปซิฟิกแอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับตลาดและการสนับสนุนการทำธุรกรรมให้แก่นักลงทุน องค์กร และเจ้าของบ้านเพื่อเป็นทรัพย์สินส่วนตัวและเพื่อธุรกิจ ไม่ว่าจะสนใจซื้อเพื่อลงทุน ขาย หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ทีมผู้บริหาร

ทีมผู้บริหาร

บริการของ ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย

บริการตัวแทนนายหน้าด้านที่พักอาศัย

ให้บริการเป็นตัวแทนนายหน้าด้านที่พักอาศัย ครอบคลุมทั้งโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ คอนโดมิเนียมรีเซล โครงการบ้าน โดยบริการของเราประกอบไปด้วย

 • บริหารการตลาดและงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์

 • บริหารงานขายที่พักอาศัยระดับไพร์ม

 • การนำโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปโรดโชว์ในต่างประเทศ

 • บริการซื้อ-ขายอสังหาฯ ในลอนดอน

บริการตัวแทนนายหน้าเชิงพาณิชย์

ให้บริการเป็นตัวแทนนายหน้าด้านพื้นที่อุตสาหกรรม เช่น โกดังหรือคลังเก็บสินค้า พื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ค้าปลีก มีทีมงานผู้มีประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศคอยให้คำแนะนำ โดยงานบริการของเรามีดังนี้

 • ตัวแทนนายหน้าอุตสาหกรรม โกดังสินค้าและโรงงาน

 • ตัวแทนนายหน้าพื้นที่อาคารสำนักงาน

บริการด้านพื้นที่สำนักงานแบบครบวงจร

การวางกลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงาน เปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและช่วยในการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มมูลค่าแบรนด์อีกด้วย โดยบริการของเราประกอบไปด้วย

 • กลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงาน (Workplace Strategy)

 • การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)

 • การบริหารจัดการโครงการพื้นที่สำนักงาน ( Workplace Project Management)

 • การออกแบบพื้นที่สำนักงานในรูปแบบดิจิทัล (Smart Workplace)

บริการให้คำปรึกษาทรัพย์สินเพื่อการลงทุน

ให้บริการที่ปรึกษาทรัพย์สินด้านการลงทุนอสังหาริทรัพย์ พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมอสังหาฯ ทุกประเภท เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และที่ดิน โดยบริการของเราประกอบไปด้วย

 • บริการด้านการซื้อขายที่ดิน

 • ให้คำปรึกษาด้านราคา

 • ให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการทำธุรกรรม

บริการด้านการลงทุน

ให้บริการด้านการลงทุน พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญดูแลทรัพย์สิน เพื่อการเช่า ขาย  ที่ดิน  และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยบริการของเราประกอบไปด้วย

 • บริการด้านการซื้อขายที่ดิน

 • ให้คำปรึกษาด้านราคา

 • ให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการทำธุรกรรม

บริการด้านงานวิจัยตลาดและที่ปรึกษาพัฒนาโครงการ

ให้บริการโดยทีมวิจัยที่มีประสบการณ์และความสามารถสูง เราสามารถนำเสนอข้อมูลตลาดเชิงลึกให้แก่ นักลงทุน นักพัฒนา และผู้ซื้อ โดยรายงานวิจัยเราเจาะลึกข้อมูลในตลาดต่อไปนี้

 • ตลาดคอนโดมิเนียม

 • ตลาดอาคารสำนักงาน

 • ตลาดทรัพย์สินเพื่อการอุตสาหกรรม

การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมอสังหาฯ ทุกประเภท ซึ่งมีประสบกาณ์กว่า 20 ปี การันตีคุณภาพ เชื่อถือได้ และได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และได้รับอนุมัติให้เป็นนักประเมินราคาทรัพย์สินทุกประเภทจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยบริการของเราประกอบไปด้วย

 • งานประเมินทรัพย์สินประเภทพาณิชยกรรมและพื้นที่สำนักงาน

 • งานประเมินทรัพย์สินประเภทโรงแรม

 • งานประเมินทรัพย์สินประเภทอยู่อาศัย

 • งานประเมินทรัพย์สินประเภทอุตสาหกรรม

 • งานประเมินทรัพย์สินประเภทสนามกอล์ฟ

 • งานประเมินทรัพย์สินประเภททรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 • งานประเมินทรัพย์สินภาครัฐ

 • งานประเมินทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์

 • วิจัยตลาดและศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและการพัฒนาโครงการ

บริหารทรัพย์สิน

ให้บริการจัดการทรัพย์สิน ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท เช่น บริหารอาคารชุด คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร โครงการวิลล่า พื้นที่ส่วนกลาง และส่วนงานวิศวกรรม เรามีการอบรมและพัฒนางานบริการ รวมไปถึงบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจว่าจะได้รับงานบริการที่ดีที่สุด โดยบริการของเราประกอบไปด้วย

 • บริหารอาคารคอมโดมิเนียม

 • บริหารโครงการบ้านจัดสรร

 • บริหารอาคารสําานักงาน

 • บริหารโครงการวิลล่า

 • บริหารวิลล่า

 • บริหารทรัพย์สินส่วนกลาง

 • บริหารส่วนงานวิศวกรรม

บริการของ ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย

บริการตัวแทนนายหน้าด้านที่พักอาศัย

ให้บริการเป็นตัวแทนนายหน้าด้านที่พักอาศัย ครอบคลุมทั้งโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ คอนโดมิเนียมรีเซล โครงการบ้าน โดยบริการของเราประกอบไปด้วย

 • บริหารการตลาดและงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์

 • บริหารงานขายที่พักอาศัยระดับไพร์ม

 • การนำโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปโรดโชว์ในต่างประเทศ

 • บริการซื้อ-ขายอสังหาฯ ในลอนดอน

บริการตัวแทนนายหน้าด้านเชิงพาณิชย์

ให้บริการเป็นตัวแทนนายหน้าด้านพื้นที่อุตสาหกรรม เช่น โกดังหรือคลังเก็บสินค้า พื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ค้าปลีก มีทีมงานผู้มีประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศคอยให้คำแนะนำ โดยงานบริการของเรามีดังนี้

 • ตัวแทนนายหน้าอุตสาหกรรม โกดังสินค้าและโรงงาน

 • ตัวแทนนายหน้าพื้นที่อาคารสำนักงาน

บริการด้านพื้นที่สำนักงานแบบครบวงจร

การวางกลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงาน เปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและช่วยในการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มมูลค่าแบรนด์อีกด้วย โดยบริการของเราประกอบไปด้วย

 • กลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงาน (Workplace Strategy)

 • การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)

 • การบริหารจัดการโครงการพื้นที่สำนักงาน ( Workplace Project Management)

 • การออกแบบพื้นที่สำนักงานในรูปแบบดิจิทัล (Smart Workplace)

บริการให้คำปรึกษาทรัพย์สินเพื่อการลงทุน

ให้บริการที่ปรึกษาทรัพย์สินด้านการลงทุนอสังหาริทรัพย์ พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมอสังหาฯ ทุกประเภท เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และที่ดิน โดยบริการของเราประกอบไปด้วย

 • บริการด้านการซื้อขายที่ดิน

 • ให้คำปรึกษาด้านราคา

 • ให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการทำธุรกรรม

บริการด้านการลงทุน

ให้บริการด้านการลงทุน พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญดูแลทรัพย์สิน เพื่อการเช่า ขาย  ที่ดิน  และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยบริการของเราประกอบไปด้วย

 • บริการด้านการซื้อขายที่ดิน

 • ให้คำปรึกษาด้านราคา

 • ให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการทำธุรกรรม

บริการด้านงานวิจัยตลาดและที่ปรึกษาพัฒนาโครงการ

ให้บริการโดยทีมวิจัยที่มีประสบการณ์และความสามารถสูง เราสามารถนำเสนอข้อมูลตลาดเชิงลึกให้แก่ นักลงทุน นักพัฒนา และผู้ซื้อ โดยรายงานวิจัยเราเจาะลึกข้อมูลในตลาดต่อไปนี้

 • ตลาดคอนโดมิเนียม

 • ตลาดอาคารสำนักงาน

 • ตลาดทรัพย์สินเพื่อการอุตสาหกรรม

การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมอสังหาฯ ทุกประเภท ซึ่งมีประสบกาณ์กว่า 20 ปี การันตีคุณภาพ เชื่อถือได้ และได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และได้รับอนุมัติให้เป็นนักประเมินราคาทรัพย์สินทุกประเภทจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยบริการของเราประกอบไปด้วย

 • งานประเมินทรัพย์สินประเภทพาณิชยกรรมและพื้นที่สำนักงาน

 • งานประเมินทรัพย์สินประเภทโรงแรม

 • งานประเมินทรัพย์สินประเภทอยู่อาศัย

 • งานประเมินทรัพย์สินประเภทอุตสาหกรรม

 • งานประเมินทรัพย์สินประเภทสนามกอล์ฟ

 • งานประเมินทรัพย์สินประเภททรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 • งานประเมินทรัพย์สินภาครัฐ

 • งานประเมินทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์

 • วิจัยตลาดและศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและการพัฒนาโครงการ

บริหารทรัพย์สิน

ให้บริการจัดการทรัพย์สิน ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท เช่น บริหารอาคารชุด คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร โครงการวิลล่า พื้นที่ส่วนกลาง และส่วนงานวิศวกรรม เรามีการอบรมและพัฒนางานบริการ รวมไปถึงบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจว่าจะได้รับงานบริการที่ดีที่สุด โดยบริการของเราประกอบไปด้วย

 • บริหารอาคารคอมโดมิเนียม

 • บริหารโครงการบ้านจัดสรร

 • บริหารอาคารสําานักงาน

 • บริหารโครงการวิลล่า

 • บริหารวิลล่า

 • บริหารทรัพย์สินส่วนกลาง

 • บริหารส่วนงานวิศวกรรม