มีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อ เจ้าของห้อง และเจ้าของร่วม ก่อนเข้าโครงการทุกครั้ง และยังให้ผู้มาติดต่อสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเจลหรือน้ำ ไว้บริเวณ ประตูทางเข้า-ออก อาคาร หน้าโถงลิฟท์ และบริเวณอื่นๆที่มีผู้ใช้บริการ

เราฉีดพ่นทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ห้องออกกำลังกาย โถงลิฟท์ ล๊อบบี้ ห้องน้ำ เป็นต้น

มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง โดยจะต้องจองเข้าใช้บริการที่นิติบุคคลและต้องสแกน QR Code ไทยชนะทุกครั้งก่อนเข้าใช้งาน

ทำความสะอาดจุดที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ทุก 30 นาที เช่น มือจับประตู ปุ่มกดลิฟต์ อุปกรณ์ สิ่งของ และพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ เป็นต้น

นิติบุคคลของไนท์แฟรงค์ฯ จะทำความสะอาดกล่องพัสดุทุกชิ้น ก่อนส่งลูกบ้าน เพื่อป้องกันเชื้อโรค

เพื่อความปลอดภัยของลูกบ้านทุกหลัง เรากำชับพนักงานไนท์แฟรงค์และบุคลากรอื่นๆ ในโครงการ ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา