ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน จัดอบรมหลักสูตร “ระบบบริหารจัดการอาคารด้วยเทคโนโลยีเพื่ออาคารอัจฉริยะ” (Smart Building Solution)

ให้กับผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ และทีมวิศวกรรมส่วนกลาง เพื่อเรียนรู้ระบบงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ที่เป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ภายในอาคาร

เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ภายในอาคาร และบริหารงานอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยเชิญ คุณธีรพล ยาประดิษฐ์ Senior Sales Engineer บริษัท เตียวฮง สีลม จำกัด

ในวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 ณ.ห้องประชุม Bangkok