ตอบข้อสงสัย “นิติบุคคลคอนโด” ทำหน้าที่อะไรบ้าง

By |2021-11-26T17:46:10+07:00พฤศจิกายน 26th, 2021|News|

อาคารชุด หรือที่เราเรียกว่าคอนโดมิเนียม ดูจะเป็นที่พักอาศัยที่สามารถพบเห็นได้เป็นปกติในเมืองไทย ซึ่งในแต่ละโครงการก็จะมีบริษัทบริหารทรัพย์สิน หรือ “นิติบุคคล” คอยดูแลโครงการ ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักว่าหน้าที่ของนิติบุคลลอาคารชุดมีอะไรบ้าง และทำไมถึงจำเป็นถึงจะต้องมี การบริหารนิติบุคคลอาคารชุด เป็นเรื่องที่กฎหมาย พรบ.อาคารชุดกำหนดให้มี โดยที่บริษัทเหล่านี้จะเข้ามาดูแลผู้พักอาศัยและคอยดูแลภาพรวมความเป็นอยู่ของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ พัฒนาโครงการ เป็นต้น Q: เป้าหมาย และจุดประสงค์ของนิติบุคคล มีอะไรบ้าง ? A: เป้าหมายและจุดประสงค์ของการมีนิติบุคคลมีดังนี้ครับ รักษาผลประโยชน์ ของ ผู้อยู่อาศัย/เจ้าของร่วม โดยคาดหวังว่าผู้พักอาศัยจะได้อยู่อาศัยอย่างความสุข ความสงบ และเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดปัญหาระหว่างผู้อยู่อาศัยที่อยู่ร่วมกันในอาคารนั้นๆ การดูแลรักษาโครงการ (Upkeep and Maintenance) การดูแลรักษาอาคารและงานระบบให้คงสภาพในการใช้งานที่ดี การบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลางให้น่าใช้ สวยงาม การบำรุงรัษาที่ดีก็จะทำให้อาคารและงานระบบของอาคารนั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และส่งผลโดยตรงกับภาพลักษณ์ของโครงการ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินในระยะยาว การปรับปรุง และพัฒนา  เพื่อคงสภาพและเพิ่มมูลค่าอาคารหรือทรัพย์สิน เจ้าของร่วมต้องเข้าใจและยอมรับว่างานระบบของอาคารมีอายุการใช้งาน สามารถเสื่อมสภาพได้ตามกาลเวลา แต่การดูแลรักษาที่ดีและการปรับปรุงอาคารให้ดีขึ้น นอกจากจะทำให้มีความน่าอยู่มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของตัวอาคารได้ด้วยเช่นกัน การดำเนินการดังกล่าว เป็นเรื่องแน่นอนว่าต้องใช้