ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย

บริษัทที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย สำนักงานตั้งอยู่จังหวัดกรุงเทพฯและภูเก็ต โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในทุกประเภทของทรัพย์สิน เช่น ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ การลงทุนและการขายที่ดิน การประเมินและให้คำปรึกษา การบริหารอสังหาริมทรัพย์ การวิจัย ให้คำปรึกษาและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ที่ปรึกษาทรัพย์สินเพื่อการลงทุนและบริการด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอน เราให้บริการลูกค้าทั่วโลก โดยมีสำนักงาน 488 แห่งใน 57 ประเทศและมีพนักงานมากกว่า 20,000 คน ทั่วทั้งยุโรป เอเชียแปซิฟิกแอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับตลาดและการสนับสนุนการทำธุรกรรมให้แก่นักลงทุน องค์กร และเจ้าของบ้านเพื่อเป็นทรัพย์สินส่วนตัวและเพื่อธุรกิจ ไม่ว่าจะสนใจซื้อเพื่อลงทุน ขาย หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย

บริษัทที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย สำนักงานตั้งอยู่จังหวัดกรุงเทพฯและภูเก็ต โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในทุกประเภทของทรัพย์สิน เช่น ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ การลงทุนและการขายที่ดิน การประเมินและให้คำปรึกษา การบริหารอสังหาริมทรัพย์ การวิจัย ให้คำปรึกษาและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ที่ปรึกษาทรัพย์สินเพื่อการลงทุนและบริการด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอน เราให้บริการลูกค้าทั่วโลก โดยมีสำนักงาน 488 แห่งใน 57 ประเทศและมีพนักงานมากกว่า 20,000 คน ทั่วทั้งยุโรป เอเชียแปซิฟิกแอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับตลาดและการสนับสนุนการทำธุรกรรมให้แก่นักลงทุน องค์กร และเจ้าของบ้านเพื่อเป็นทรัพย์สินส่วนตัวและเพื่อธุรกิจ ไม่ว่าจะสนใจซื้อเพื่อลงทุน ขาย หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์