ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการพักอาศัย พัฒนาควบคู่กับระบบบริหารจัดการ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัย เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ครอบคลุมบริการที่หลากหลาย เช่น ประกาศข่าวสาร, แจ้งรับพัสดุ, แจ้งค่าใช้จ่าย, จองใช้พื้นที่ส่วนกลาง, นัดหมายแจ้งซ่อม, สนทนาแบบเรียลไทม์, กลุ่มสนทนาแบบปิด

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักอาศัย

และการบริหารอาคารทุกรูปแบบ

ต่อยอดการพัฒนาจากเดิม เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน

เข้าถึงการรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น

เพิ่มความโปร่งใสในการบริหารงาน สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

Highlight Features

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร
และโปรโมชั่นต่างๆ

แจ้งเตือนพัสดุและไปรษณีย์

จองใช้พื้นที่ส่วนกลาง

แจ้งซ่อม 24 ชม.
(นัดหมายล่วงหน้า)

แชทติดต่อนิติฯ

แจ้งเตือนชำระค่าน้ำ
และค่าส่วนกลาง

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักอาศัย

และการบริหารอาคารทุกรูปแบบ

ต่อยอดการพัฒนาจากเดิม เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน

เข้าถึงการรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น

เพิ่มความโปร่งใสในการบริหารงาน สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

Highlight Features

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักอาศัย

ละการบริหารอาคารทุกรูปแบบ

  • ต่อยอดการพัฒนาจากเดิม เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน

  • เข้าถึงการรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น

  • เพิ่มความโปร่งใสในการบริหารงาน สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

Highlight Features

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร
และโปรโมชั่นต่างๆ

แจ้งเตือนพัสดุและไปรษณีย์

จองใช้พื้นที่ส่วนกลาง

แจ้งซ่อม 24 ชม.
(นัดหมายล่วงหน้า)

แชทติดต่อนิติฯ

แจ้งเตือนชำระค่าน้ำ
และค่าส่วนกลาง

KF Care
Mobile Application

สะดวกสบาย ครบ จบ ในแอพเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแจ้งซ่อม แจ้งเตือนพัสดุ การบริการด้านการเงิน สนทนากับนิติและบริการต่างๆ อีกมากมาย

พร้อมให้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ทั้งในระบบ IOS และ Android

KF Care Mobile Application

สะดวกสบาย ครบ จบ ในแอพเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแจ้งซ่อม แจ้งเตือนพัสดุ การบริการด้านการเงิน สนทนากับนิติและบริการต่างๆ อีกมากมาย

สะดวกสบาย ครบ จบ ในแอพเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแจ้งซ่อม แจ้งเตือนพัสดุ การบริการด้านการเงิน สนทนากับนิติและบริการต่างๆ อีกมากมาย