ไนท์แฟรงค์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015  และ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

เราปฏิบัติตาม Standard Operating Procedures (SOP)
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

In-house Operation Team

 • มีทีมผู้ชำนาญเฉพาะทางเช่น งานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม งานด้านวิศวกรรม และงานกฎหมาย
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพที่มีความชำนาญ ให้คำแนะนำปรึกษาในด้านการป้องกันอุบัติเหตุและเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ในองค์กร
 • การนำนวัตกรรมและมาตรฐานการบริการที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้า
 • ร่วมบริหารอาคารให้ได้มาตรฐาน ESG

Quality Control Team

 • มีทีม Quality Service ส่วนกลาง
 • ให้คำแนะนำและแนวทางการบริหารจัดการ
 • มีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ (Customer Survey) อยู่เป็นประจำ

Training Team

 • ทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด
 • ทีมช่างอาคาร ผ่านการฝึกอบรมและได้รับหนังสือรับรองด้านความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ดูภาพบรรยากาศการฝึกอบรมของเราทั้งหมดที่นี่

เราปฏิบัติตาม Standard Operating Procedures (SOP)
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
โดย SOP มีการระบุขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และสามารถปรับปรุงพัฒนาได้ตามความเหมาะสม

In-house Operation Team

 • มีทีมผู้ชำนาญเฉพาะทางเช่น งานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม งานด้านวิศวกรรม และงานกฎหมาย
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพที่มีความชำนาญ ให้คำแนะนำปรึกษาในด้านการป้องกันอุบัติเหตุและเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ในองค์กร
 • การนำนวัตกรรมและมาตรฐานการบริการที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้า
 • ร่วมบริหารอาคารให้ได้มาตรฐาน ESG

Quality Control Team

 • มีทีม Quality Service ส่วนกลาง
 • ให้คำแนะนำและแนวทางการบริหารจัดการ
 • มีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ (Customer Survey) อยู่เป็นประจำ

Training Team

 • ทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด
 • ทีมช่างอาคาร ผ่านการฝึกอบรมและได้รับหนังสือรับรองด้านความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ