ไนท์แฟรงค์ เล็งเห็นถึงการป้องกันข้อมูลที่มีความสำคัญและเป็นส่วนตัวของนิติบุคคล จึงได้นำระบบจัดเก็บเอกสารเอกสารออนไลน์ Microsoft SharePoint เข้ามาใช้งาน เพื่อควบคุมกำหนดสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าที่และสามารถตรวจสอบประวัติในการเข้าใช้งานย้อนหลังได้
จุดเด่นของเทคโนโลยีจัดเก็บเอกสารนี้ จะช่วยให้สามารถกู้คืนข้อมูลและปกป้องข้อมูลจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือปัญหาข้อมูลสูญหายอันเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุดเสียหายได้

WHY SHARE POINT?

  • ระบบจัดการเอกสารที่สามารถควบคุมและกำหนดสิทธิผู้เข้าใช้งาน
  • สามารถกู้ไฟล์ที่เสียหาย หรือถูกลบ
  • เข้าถึงและจัดการง่ายทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งง่ายต่อการค้นหา
  • อัพเดตข้อมูลได้แบบ Real time
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายและพื้นที่ในการจัดเก็บ
  • เพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ